Insiders buy shares

November 29, 2019

Primærinnsidere kjøper aksjer i Lifecare AS

Konstantin Kloppstech, VP Technology I Lifecare AS har gjennom sitt heleide selskap Dev Medical UG kjøpt 150.000 aksjer i Lifecare AS til kurs NOK 2,10.

Frank Flacke, CTO i Lifecare AS har gjennom sitt heleide selskap Flacke Consulting kjøpt 150.000 aksjer i Lifecare AS til kurs NOK 2,10.

Christian Saure, styreformann I Lifecare AS, har gjennom sitt heleide selskap Sterna Holding AS solgt 300.000 aksjer i Lifecare AS på kurs NOK 2,10.

Ny aksjebeholdning for DEV Medical UG er 150.000 aksjer i Lifecare AS, som tilsvarer 0,19% av selskapet utestående aksjer. Bergen, 29.11.2019.

Ny aksjebeholdning for Flacke Consulting er 150.000 aksjer i Lifecare AS, som tilsvarer 0,19% av selskapet utestående aksjer. Bergen, 29.11.2019.

Ny aksjebeholdning for Sterna Holding ASer 3.600.000 aksjer i Lifecare AS, som tilsvarer 4,45% av selskapet utestående aksjer. Bergen, 29.11.2019.